Пошук від
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Історичний інтернет-довідник
Історичний інтернет-довідник
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ


Жданов

машинобудівників. Картини членів Спілки художників СРСР В. М. Арнаутова, В. К. Константинова, А. А. Кос'яненка, Г. А. Пришедька, М. Г. Тихонова не раз експонувалися на республіканських і всесоюзних художніх вис­тавках.
На громадських засадах в місті відкрито музеіі А. О. Жданова в будинку, де народився цей видатний діяч партії і уряду. За останні роки спо­руджено кілька пам'ятників, серед них пам'ятник А. О. Жданову, пам'ятники жертвам фашизму і про­славленому сталеварові М. М. Мазаю, закатовано­му гітлерівцями. Пам'ятник піонеру Толі Балабусі встановлено на місці його загибелі в Приморському районі на розі двох вулиць - проспекту адмірала Нахімова і вулиці Портової.
Активно працюють члени міського товариства «Знання», за 9 місяців 1969 року для трудящих прочитано 22 289 лекцій.
Діяльність промислових підприємств, громадське і культурне життя міста спрямовує Ждановська партійна організація - одна з найбільших
у Донецькій області. На 1 січня 1969 року вона налічувала 26 949 комуністів. В міс­ті - 4 районні, 359 первинних, 415 цехових з правами первинних, 191 цехова орга­нізація і 1454 партгрупи. У сфері матеріального виробництва працюють 22 545 кому­ністів. 18 первинних організацій мають парткоми. На заводах ім. Ілліча, «Азовсталі», заводі важкого машинобудування і в Азовському морському пароплавстві парткомам надано права райкомів партії. Комсомольська організація міста об'єднує 4 районні і 270 первинних організацій. 6 заводських комітетів і комітет ЛКСМУ металургійного інституту користуються правами райкомів комсомолу. Комсомольська організація міста налічує 46 тис. чоловік. За активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді в 1967 році міську комсомольську організацію нагороджено перехідним Червоним прапором Київського військового округу.
Значну роботу проводять міська і районні Ради депутатів трудящих. На сесіях міськради і засіданнях її виконкому тільки в січні-серпні 1969 року обговорювалися такі питання, як поліпшення архітектурно-художнього оформлення забудованої території міста і нових мікрорайонів, обслуговування населення пасажирським транспортом, поліпшення медичного обслуговування і участь промислових підприємств у будівництві й обладнанні лікувальних закладів та інші. При міській, чотирьох районних і двох селищних Радах депутатів трудящих працюють 86 комісій, що об'єд­нують понад 1348 депутатів і 1659 активістів. У міську, районні та селищні Ради депутатів трудящих трудящі міста обрали 1464 депутатів. Серед них - 700 кому­ністів і 207 комсомольців, 982 робітники. Депутатом Верховної Ради СРСР обрано старшого зварювальника блюмінга заводу «Азовсталь» Героя Соціалістичної Праці П. Д. Гненого, депутатами Верховної Ради УРСР - сталевара заводу ім. Ілліча Ге­роя (Соціалістичної Праці М. С. Гонду, доменщика «Азовсталі» Б.О. Вараву і директора заводу важкого машинобудування лауреата Державної премії СРСР В. Ф. Карпова.
Нa підприємствах і в установах - 185 580 членів профспілки, 160 тис. з них змагаються за звання колективів і ударників комуністичної праці. Профспілкові комі­тети приділяють значну увагу поліпшенню організації виробництва і умов праці, соціально-побутовим питанням. Багато заводських і цехових профспілкових організацій беруть активну участь у розробці і виконанні заходів технічного удосконален­ня та підвищенні економічної ефективності виробництва, впровадження планів НОПу, розвиткові раціоналізації і винахідництва.
Велику допомогу міській партійній організації, іншим організаціям і підприєм­ствам міста подають ЦК КПРС, ЦК КП України і Донецький обком партії. 17 трав­ня 1966 року Президія ЦК КП України обговорила роботу партійної організації Ждановського заводу важкого машинобудування щодо виконання рішень березне­вого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС. Місто відвідував член Політбюро ЦК КПРС, пер­ший секретар ЦК КП України П. Ю. Шелест. В квітні 1967 року питання про організаторську і політичну роботу партійних організацій Жданова по забезпеченню виконання ювілейних зобов'язань на підприємствах металургійної промисловості було розглянуто на бюро обкому партії. В листопаді 1966 року в Жданові провів нараду партійно-господарського активу підприємств металургійної промисловості Донецької області член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін. У своїй доповіді він висвітлив основні питання розвитку народного господар­ства у восьмій п'ятирічці і чітко визначив проблеми, які стоять перед металургами. 8 січня 1967 року до міста приїжджав Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв. Він оглянув нові цехи заводу ім. Ілліча, розмовляв з робітниками підприємства. У виступі на зборах партійно-господарського активу міста Л. І. Брежнєв звернув увагу партійних організацій і керівників підприємств на використання резервів, збільшення випуску металу і підвищення економічної ефективності виробництва, поліпшення умов праці і побуту робітників, прискорення темпів житлового будівництва.
Трудящі індустріального Жданова своєю повсякденною працею вносять великий вклад у створення матеріально-технічної бази комунізму.Маріуполь (у 1948–1989 роках - Жданов) - cучасна карта