Пошук від
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Історичний інтернет-довідник
Історичний інтернет-довідник
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ


Володарське

березні 1944 року зібрали понад мільйон крб. на будівництво танків і літаків.
Завдяки допомозі Радянського уряду та самовідданій праці людей село
швидко відбудовувалося. Протягом 1945-1946 pp. район отримав від держави 500 тонн посівного зерна, 95 тис. крб. кредиту для колгоспів та 353 тис. крб. для колгоспників і сімей демобілізованих воїнів на житлове будівництво. 1945 року посівна площа чо­тирьох артілей становила 3,9 тис. га. Того ж року колгоспники зібрали з гектара 15,2 цнт озимої пшениці і 11 цнт кукурудзи. На тваринницьких фермах усіх колгоспів було 510 голів великої рогатої худоби. Колгоспам було передано 438 коней, овець тощо. Доярка колгоспу «2-а п'ятирічка» Киркіна у цьому ж році надоїла по 2100 кг під. кожної закріпленої за нею групи корів, Н. Рівна - по 1958 кг.
Після переможного закінчення війни в село повернулися демобілізовані воїни Червоної Армії, які відразу ж включилися в боротьбу за відбудову господарства. Кількість комуністів в районі на кінець 1946 року збільшилася до 285 чоловік. Демобілізований комуніст М. І. Олада очолив тракторну бригаду в колгоспі ім. Во­лодарського, комуніст М. М. Єфімцев - у колгоспі «1 Травня». В 1946 році ці бригади зорали по 600-660 га умовної оранки на трактор. В умовах засухи колгоспники артілі ім. Володарського зібрали в тому році по 15 цнт зернових, а колгоспники артілі «Нове життя» - по 13 цнт з гектара.
2 червня 1946 року районні партійні збори обговорили питання про будівницт­во житлових та господарських споруд в районі. За їх рішенням створюються 52 спеціальні будівельні бригади. Тільки у Володарському за рік вони побудували 41 бу­динок, 6 господарських приміщень, районний клуб. Будівництво велося за затвердженим у лютому місяці Донецьким облвиконкомом планом забудови райцентру. Ного іериторію збільшено з 520 га до 750. Протягом 1945-1950 pp. у селі було поновлено довоєнний житловий фонд. На початку 1946 року в районі працювали 2 ніколи (3 середні, 8 неповних середніх, 31 початкова), 13 медпунктів. З 1944 року почала виходити районна газета «Колгоспний шлях» (з 1965 року «Зоря При- азов'я».
В дальшому економічному розвиткові села особливо важливу роль відіграло послідовне укрупнення колгоспів. 1950 року всі його жителі працювали в одному великому господарстві - артілі ім. В. І. Леніна. З укрупненням колгоспу 14 кому­ністів всіх колишніх артільних парторганізацій об'єдналися в одну, яка спрямовувала колгоспників на дальший розвиток сільського господарства. З 1950 року розпо­чалися роботи по електрифікації. Згодом село підключили до державної електромережі. Колгосп домігся високих показників у вирощуванні врожаїв і в розвитку громадського тваринництва. За високі врожаї зернових та інших культур 1 помічника бригадира з механізації комуніста І. В. Новикова в 1958 ро­пі нагороджено орденом Леніна, свинарку Л. Д. Дем'яненко - ор­деном Трудового Червоного Прапо­ра. Велику групу трудівників від­
значили медалями «За трудову до­блесть». Серед них комбайнер I. С. Приходько, доярки Г. С. Єсауленко, В. І. Татьянич.
В червні 1958 року Володарська МТС була реорганізована в РТС, на базі якої створено відділення «Сільгосптехніки». 1959 року до колгоспу ім. Леніна приєдналася сусідня ар­тіль ім. Ворошилова. Колгосп об'єд­нав 953 двори. За ним було закріп­лено 9289 га землі, з них 6811 га орної. На кінець 1959 року колгосп мав 32 трактори, 17 комбайнів.
Протягом 1957-1958 pp. в селі споруджено 119 індивідуальних будинків, про­кладено 500 кв. метрів тротуару. Було закладено новий парк, висаджено понад 3 тис. фруктових і декоративних дерев. З 1957 року працює нова середня школа № 2, з 1960 року - школа-інтернат на 200 вихованців, хірургічне й терапевтичне відділення лікарні, будинок культури, 2 магазини, споруджено 1660 кв. метрів держав­ного житлового фонду.
Трудящі Володарського добилися значних успіхів і у виконанні завдань семи­річки. Доходи артілі ім. Леніна подвоїлися порівняно з 1959 роком, 1965 року колгосп мав 70 тракторів, 50 електромоторів, понад 20 автомашин і чимало іншої техніки. Завершилася радіофікація і електрифікація села. Багатьох передовиків відзначено урядовими нагородами. Свинарку Є. Ф. Розумну удостоєно ордена Трудового Черво­ного Прапора, комбайнера П. Д. Сильченка - медалі «За трудову відзнаку». Благотворно позначилися на зростанні господарства колгоспу рішення березневого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС. Якщо на початку п'ятирічки основні фонди колгоспу ім. Леніна становили понад 2 млн. крб., то наприкінці четвертого року перевищили З млн. Підвищення державних закупівельних цін на продукти сільського господар­ства дало змогу артілі щороку мати 127 тис. крб. доходу. За підсумками всесоюзного змагання 1966 року колгоспові ім. Леніна присуджено перехідний Червоний пра­пор Міністерства сільського господарства СРСР та ЦК профради робітників і службовців сільського господарства і заготівель та грошову премію. У 1968 році колгосп­ники


Володарське - cучасна карта