Пошук від
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Історичний інтернет-довідник
Історичний інтернет-довідник
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ


Володарське

сільської Ради. У 1923 році в селі від­крито сільбуд. В 1925 році жителі Нікольського передплачували 23 примірники газет.
В процесі соціалістичного будівництва зміцнювалися ряди партійної та
комсомольської організацій. В 1928 році партосередок села налічував 33 чоловіка. Районна партійна організація на цей час мала у своєму складі 127 комуністів, комсомольська - 300 юнаків і дівчат.
Спільно з комсомольцями комуністи проводили велику роботу серед трудящих селян, роз'яснюючи їм переваги колективного господарювання. В 1925 році 190 жи­телів Володарського були членами споживчого кооперативного товариства, 180 чоловік -сільськогосподарського. Через два роки різними формами кооперації було охоплено 60 проц. населення села. Зростала кількість машинно-тракторних това­риств - в 1928 році в селі їх налічувалося 3, в районі - 223. У 1928 році партійна організація села спільно з КНС створила т. зв. ініціативну групу, яка проводила серед бідноти та середняків велику роз'яснювальну роботу, агітуючи її створювати колективні господарства. 1929 року створено колгосп «Колос» - пізніше названий «2-а п'ятирічка», через рік ще два - ім. Володарського та «1 Травня», а 1933 року - «Нове життя». Активними учасниками колгоспного будівництва були С. 3. Леуцький, І. Ф. Самко, А. Я. Лимар, Г. Є. Боровик, Є. Я. Безуглий, С. І. Безуглий, В. В. Носенко, А. Н. Самко. У 1934-1947 pp. артіль ім. Володарського очолював комуніст Т. М. Степаненко. Колективізацію у селі в основному завершено 1932 року, коли в колгоспи об'єдналося 86 проц. селянських дворів. Куркулі, що чинили всі­лякі перешкоди колгоспному будівництву, були виселені з села. В районі на цей час створено 26 артілей та одну комуну. Значну допомогу колективним господарствам подавала МТС ім. Володарського, створена в березні 1934 року. Вона обслуговувала 17 артілей району. Станція мала 44 трактори і чимало іншої техніки. При МТС по­чав діяти політвідділ, працівники якого проводили велику роботу щодо зміцнення колгоспів.
Зростала трудова та політична активність населення. В 30-і роки в артілях розгорнулося соціалістичне змагання за піднесення продуктивності праці. В роки другої п'ятирічки, наприклад, колгосп «1 Травня» першим у районі завершив сівбу на площі 961 га. Тоді його занесли до районної Дошки пошани. Цієї честі удостоїли також і сьому тракторну бригаду МТС. У травні 1934 року у Володарському відбувся пер­ший зліт трактористів-ударників району. Серед 150 кращих механізаторів була жи­телька села М. І. Нижниківська, яка очолювала першу в районі жіночу бригаду трактористів, а згодом брала участь у роботі 2-го Всесоюзного з'їзду колгоспників- ударників. Влітку того ж року в колгоспі «1 Травня» створено комсомольсько-молодіжну ланку, що прославилася швидкісним методом в'язання снопів. 29 січня 1936 ро­ку в колгоспному клубі відкрилася перша районна нарада стахановців, учасниками якої було багато колгоспників села. Токар Володарської МТС К. С. Ксенита в 1939 році давав 480 проц. норми виробітку, слюсарі М. Іванов та П. Євсеєв, ковалі П. Лискун і Г. Мороз виробляли по 200-225 проц. норми. Вміле керівництво з боку партійних і радянських органів, самовіддана праця трудящих давала відчутні наслідки. Перед війною володарські артілі були великими та економічно міцними господарствами. Колгосп «2-а п'ятирічка» мав 2138 га землі, з них 1670 га орної. За артіллю ім. Володарського було закріплено 2338 га землі. Широкого розвитку набуло тваринництво. Зростали врожаї, прибутки колгоспів, а також і оплата трудодня колгоспників. Якщо в 1937 році колгоспники зібрали зернових по 6,5 цнт з га, то через два роки 15 артілі ім. Володарського виростили вже по 17 цнт. 1939 року хлібороби одер­жали на трудодень по 3 кг зерна.
У передвоєнні роки у Володарському працювали середня та 2 початкові школи, де навчалося 1050 учнів; кожна школа мала свою бібліотеку, крім того, діяла і районна бібліотека, яка мала багатий книжковий фонд.
Дедалі активнішою ставала участь трудящих у громадському житті. У виборах до Ради, що відбулися наприкінці 1939 року, взяли участь 100 проц. виборців. Депу­тати райради і партійна організація села, у складі якої було 68 комуністів, приділяли велику увагу піднесенню колгоспного виробництва, благоустрою Володарського. Напередодні Великої Вітчизняної війни 10 комсомольських організацій села об'єднували близько 200 юнаків і дівчат. Борючись за високі врожаї, комсомольці опа­новували нову техніку, при артілі ім. 1 Травня вони створили жіночу тракторну бригаду, брали участь у змаганні за право участі у ВСГВ. Юнаки і дівчата організу­вали оборонні гуртки.
З перших же днів Великої Вітчизняної війни районний партійний комітет та Рада депутатів трудящих мобілізували населення на відсіч ненависному ворогові. До лав Червоної Армії пішло 400 жителів села. Ті, хто лишився у Володарському, трудилися і за себе, і за тих, хто пішов на фронт. За кермо машин в районі сіло 117 дівчат. Коли до села наблизився фронт, машини


Володарське - cучасна карта