Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Старогнатівка

З ініціативи партосередку 26 липня 1920 року в селі був створений комітет неза­можних селян. Першим його головою став більшовик Н. А. Ахпаш. КНС організував допомогу сім'ям червоноармійців, сиротам, вдовам і найбіднішим
селянам, вжи­вав заходів для забезпечення службовців села продуктами харчування. Наприкінці вересня 1920 року Старогнатівку захопили врангелівці. 6 жовтня 1920 року, після ви­зволення села Червоною Армією, виконком відновив свою роботу, але вже на другий день був перетворений на ревком у зв'язку з тим, що село перебувало у фронтовій смузі. До складу його увійшли всі члени виконкому. Було проведено мобілізацію до Червоної Армії. Партійна організація протягом 1920 року послала на фронти грома­
дянської війни 15 комуністів. Поряд з діяльністю по мобілізації молоді на фронт, налагоджуванням сільськогосподарського виробництва, комуністи розгорнули культурно-масову роботу. Зміцненню Радянської влади активно сприяла місцева інтелі­генція: вчителі, медперсонал, агроном. З-4 рази на тиждень вони читали лекції на загальноосвітні, медичні і агрономічні теми. У 1920 році в селі відкрито бібліотеку, хату-читальню, організовано культурно-освітні і драматичні гуртки. Кошти від платних постановок і виступів учасників художньої самодіяльності використовували для обладнання клубу.
В дуже складних умовах переходу до мирного будівництва, а саме в січні 1921 року, відбулися загальні збори жителів Старогнатівки, які обрали сільську Раду на молі з Л. Ю. Тумою. Старогнатівська Рада і волосний виконком (голова - комуніст (І. Ф. Канча), обраний 22 лютого 1922 року, організували насамперед боротьбу з контрреволюційними бандами, які зривали заходи Радянської влади, терори­зували населення. У 1921 році під час одного з нальотів бандити зарубали трьох активістів Старогнатівки - X. І. Імерелі, С. М. Шаповалова, А. Т. Топалова. Для боротьби з бандами у Старогнатівку був посланий спеціальний загін з Маріупо­ля, якому допомагали місцеві активісти. Відчутними були продовольчі труднощі. Радянські органи вживали заходів щодо забезпечення голодуючих продуктами харчування. Наприкінці січня 1923 року старогнатівці змогли допомогти навіть голо­дуючим інших районів республіки. Згідно постанови ВУЦВКу від 19 липня 1922 року пони внесли в єдиний додатковий двофунтовий збір 785 пудів жита.
Комуністи і КНС багато робили для розвитку на селі простих форм коопе­рації - споживчої, кредитної, збутової, постачальної, переконуючи селян у не­обхідності соціалістичної перебудови сільського господарства. Ще в 1922 році за ініціативою комуністів, волосного виконкому Рад у Старогнатівці було створено дослідну ділянку для пропаганди серед селян передових методів ведення господар­ства, а також два колективи - «Червона зірка» і «Червоний прапор». 700 господарств, переважно бідняцьких, користувались пільгами, які надавала Радянська влада. Тільки протягом 1922-1923 рр. 760 чоловікам було видано 5185 пудів насіннєвої позики на суму 3730 крб. У 1925 році комітет взаємодопомоги розподілив із своїх фондів 25 крб., 150 пудів зерна, 125 пудів соняшнику серед тих, що найбільше по­требували допомоги. Збільшилася посівна площа: У 1924 році засівалося 10 243 десятини землі. Безземельні і малоземельні члени КНС додатково одержали із вилучених у куркулів земельних надлишків наділи з розрахунку 2 десятини на душу, бракувало сільськогосподарського інвентаря. КНС, який у 1924 році налічував 123 чоловіка, мав у своєму розпорядженні всього два коня, 16 волів, 23 корови, 22 вівці, 10 голів худоби, 7 плугів, 7 букерів, 6 борін, сівалку, 4 косарки і 3 віялки. У 1924 році він засіяв 250 десятин зерновими і 5 соняшником. У його фонд було відведено З0 десятин сінокосу. 1925 року незаможники мали вже 33 плуги, 16 букерів, сівалки. Цього ж року в селі з'явився перший трактор марки «Фордзон», за руль якого сів колишній коваль Ю. К. Кацель. Насамперед оброблялися поля сільської бідноти.
1924 року споживча кооперація і сільськогосподарське товариство об'єднували 125 жителів села. У 1925 році споживча кооперація, до якої вступило вже 50 проц. населення, повністю задовольнила його потреби в необхідних товарах. Приватна торгівля поступово витіснялася. Споживча кооперація успішно справлялась і з за­готівлею посівного матеріалу. Сільськогосподарське товариство контролювало ро­боту вітряних і парових млинів, маслоробні, сироварні, відкрило магазин для забезпечення селян товарами, купувало зерно для посіву тощо.
У своїй масово-політичній роботі комуністи приділяли значну увагу ліквідації неписьменності серед трудівників села. 1925 року у Старогнатівці функціонувало товариство «Геть неписьменність», працювало дві школи лікнепу і група малописьмен­них прискореного типу, де вчилося близько 100 чоловік. Школи Старогнатівки були відремонтовані, обладнані і забезпечені паливом. У будинку культури раз на тиж­день демонструвались кінофільми, систематично читались лекції. Активну участь у культурно-освітній роботі брала комсомольська організація, яка виникла в 1921 ро­ці. Молодь організувала хороший драматичний колектив, струнний оркестр. Ком­


Старогнатівка - cучасна карта