Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Сергіївка

сільськогосподарського виробництва. Загальний прибуток господарства становив в 1953 році 1261 тис. карбованців.
Дальші успіхи хліборобів Сергіївки були пов'язані з реалізацією рішень
верес­невого (1953 р.) Пленуму ЦК КПРС. В 1955-1958 рр. збудовано за рахунок колгоспу
2 свинарники на 700 голів, 4 корівники на 800 голів, 3 кормокухні, гараж на 20 авто­машин, механічну майстерню, 3 птахоферми, а також їдальню і 2 крамниці.
На основі дальшої механізації сільськогосподарських робіт і поліпшення обро­бітку землі в ті роки серед механізаторів виник рух за вирощування сільськогоспо­дарських культур без застосування ручної праці. В 1958 році тракторист М. О. Несчетний сам обробляв 50 га кукурудзи і зібрав з гектара по З0 цнт зерна. Всього в 1958 році колгосп виростив 43,3 тис. цнт зернових (по 21,1 цнт з га), одержав 881 тис. кг молока і по 52 цнт м'яса на 100 га угідь. Прибуток колгоспу порівняно
3 1953 роком збільшився в три рази. Це дало змогу перейти на щомісячне авансу­вання колгоспників і підвищити оплату праці. На трудодень видано по 1,8 кг зерна і по 3 крб, 43 копійок.
В 1958 році колгосп закупив сільськогосподарські машини: 15 тракторів, 7 зер­нових комбайнів та ін. Все ширше почала впроваджуватися у виробництво електроенергія. Тільки за 1958 рік її витрачено 73 тис. квт.-год.
Велике значення для дальшого розвитку колгоспу мали рішення березневого (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС і XXIII з'їзду КПРС. Поліпшилось планування господарства. Були відновлені пари, почали висівати більш урожайні сорти, наприклад, озиму пшеницю Миронівська 808, краще удобрювали грунт.
Механізація виробничих процесів сприяла зростанню продуктивності праці колгоспників. В дореволюційному 1916 році 12,5 тис. десятин землі Сергіївської волості, що були під посівом, обробляло майже все наявне працездатне населення 2470 чоловік з 2593. В колгоспі ж «Краматорському», що об'єднав близько половини цієї площі, польові роботи тепер виконують 90 чоловік: трактористи, комбайнери, шофери. Оранка, посів, внесення добрив, збирання зернових, кукурудзи, соняшнику, роботи на току, переробка кормів, постачання води та багато інших ви­робничих процесів механізовано повністю. Затрати людської праці з кожним роком зменшуються. В колгоспі З0 тракторів, 7 зернових, 6 кукурудзозбиральних і 4 сило­созбиральних комбайнів, 19 вантажних автомобілів тощо. На фермах, токах і в май­стернях працюють 125 електромоторів загальною потужністю в 820 квт. Тільки на виробничі потреби щорічно витрачається понад 250 тис. квт.-год. електроенергії.
Зміцнюється зернове господарство. В 1967 році колгосп зібрав 47,2 тис. цнт зер­на - пересічно по 22 цнт з га. Навіть посушливого 1968 року зібрано по 19,2 цнт зернових і 20 цнт соняшнику з гектара. А бригада № 1, очолювана комуністом В. П. Кутейком, виростила по 25,5 цнт зернових і 33,7 цнт кукурудзи.
Успіхи в рослинництві забезпечили міцну кормову базу громадському тваринництву. В 1967 році вироблено на 100 га угідь по 76,3 цнт м'яса і 440 цнт молока. За надоями молока колгосп посідає тепер одне з провідних місць у районі. Змагаю­чись за гідну зустріч 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, працівники молочних ферм колгоспу домоглися першості по району за підсумками соціалістичного змаган­ня у першому півріччі 1969 року. За цей строк на кожні 100 га угідь одержано 294,2 цнт молока, тобто на 18,1 цнт більше, ніж за відповідний період попереднього року.
Колгосп успішно виконує і перевиконує завдання по виробництву і продажу державі сільськогосподарської продукції, накреслені XXIII з'їздом КПРС. У 1967 ро­ці продано державі зерна 1529 тонн при плані 1450, молока - 1916 тонн замість за­планованих 1700, м'яса - 455 тонн замість 300 тонн.
Тіраця колгоспників добре оплачується. В 1957 році на це виділено 005 тис. крб.- 57 проц. валового прибутку колгоспу. Оплата ліодинодня пересічно становила 4 крб. 35 коп. Колгоспник може придбати певну кількість сільськогосподарських продуктів пропорційно до заробітку, з оплатою по собівартості. Середній річний за­робіток працюючого колгоспника становив у 1907 році 1120 крб. Так, наприклад, тракторист П. А. Забірчєнко заробив за рік 1000 крб., а бригадир І. В. Кронивпий - 2720 крб. У 1908 році колгоспники одержали за свою працю 716 тис. крб. з валового доходу колгоспу. Крім того, вони мали певні прибутки і з свого особистого підсоб­ного господарства.
За досягнуті успіхи в розвиткові тваринництва, збільшенні виробництва і заготівель м'яса, молока та вовни багато колгоспники; нагороджені орденами і медалями Союзу РСР. Двома орденами Леніна нагороджений голова колгоспу М. А. Підкуйко, орденом Трудового Червоного Прапора - бригадир комплексної бригади І. В. Кро­пивний і його помічник В. С.


Сергіївка - cучасна карта