Пошук від
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Історичний інтернет-довідник
Історичний інтернет-довідник
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ


Красний Лиман

Колгоспники укрупненої артілі їм. Леніна в 1958 році одержали по 137 цнт ово­чів з кожного га і по 2,4 тис. кг молока від корови, що майже в 1,5 раза перевищило довоєнний рівень. За високі надої молока колгосп нагороджено
срібною медаллю Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Все це було наслідком великої органі­заторської роботи комуністів і комсомольців. Комуністи очолили рільничі бригади, дбали про найповніше використання сільськогосподарської техніки та підвищення продуктивності праці. На тваринницькі ферми прийшли комсомольці, молодь. Са­мовіддана праця колгоспників здобула високу оцінку партії і уряду. Орденом Тру­
дового Червоного Прапора нагород­жено голову колгоспу А. П. Крав­ченка, бригадира О. М. Мартиненка, доярку М. А. Чугай, свинарку М. М. Шепель.
Кращі трудові традиції дово­єнних років примножує колектив інкубаторно - птахівничої станції. Чотири роки підряд (1954-1957) він був учасником Всесоюзної сіль­ськогосподарської виставки і нагороджувався медалями та дипломами. Директорові станції І. С. Білявцю присвоєно звання заслуженого зоотехніка УРСР. У радгоспі «Став­ки» надпланові прибутки перевищи­ли 31 тис. крб., урожай овочів ста­новив 152 цнт з га.
Успішно виконуючи рішення березневого (1965 року) Пленуму ЦК КПРС, кол­госпники у 1968 році одержали 24,2 цнт зернових з гектара. Надої молока становили 2560 кг на корову. Робітники радгоспу «Ставки» добилися по 21,3 цнт зернових і 153,2 цнт овочів з га, надої молока зросли до 2,2 тис. кілограма. Внаслідок збіль­шення основних фондів і прибутковості господарства колгосп за останні роки побуду­вав клуб, контору, механізовані майстерні, нові приміщення для тваринницьких ферм, а радгосп - школу-восьмирічку, дитячі ясла, магазин, клуб, будинок побуту, відділення зв'язку, їдальню, а також у 2,5 раза більше житлових приміщень, ніж до війни.
Включившись у соціалістичне змагання за гідну зустріч 100-річчя з дня народ­ження В. І. Леніна, трудящі Красного Лиману розгорнули боротьбу за дострокове завершення п'ятирічки, підвищення продуктивності праці, за високу культуру і зраз­ковий порядок у місті. Наприкінці вересня 1968 року районні збори партійного активу, що обговорювали завдання партійних організацій у світлі постанови ЦК КПРС «Про підготовку до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна» схвалили рішення виконати п'ятирічку до 7 листопада 1970 року. Щоб втілити це рішення в життя, комуністи міста провадили велику організаторську роботу в масах. У всіх цехах заводу силікатної цегли було заведено книги трудових подарунків. Успішно виконали взяті зобов'язання також трудящі консервного заводу, залізничного вузла та інших під­приємств. Колектив консервного заводу, достроково завершивши третій рік п'яти­річки, дав 1,5 млн. умовних банок консервів за рахунок 1969 року. Завод посів перше місце на обласному конкурсі дегустації виробленої продукції. Ставши на ленінську вахту, бригада машиніста електровоза локомотивного депо станції Красний Лиман Г. С. Шумилова в 1968 році записала на свій рахунок 100 тис. тонно-кілометрів. Високих показників добилися також машиністи локомотивів В. І. Олійник, Г. К. Золотоверхий, В. І. Ситник.
Постановою бюро РК КП України і виконкому райради за організованість і високу продуктивність праці в дні проведення ювілейного суботника до Ленінської кни­ги трудової слави Краснолиманського району занесено локомотивне депо ім. 50-річчя Радянської України, вагонне депо станції, радгосп «Ставки», міське проф­техучилище.
Економічному і культурному розвиткові міста, його благоустрою, будівництву промислових підприємств велику увагу приділяла Краснолиманська міська Рада де­путатів трудящих. На виконкомі та сесіях її не раз обговорювалися виробничі питання, у т. ч. про роботу побутового комбінату, створеного на початку семирічки шляхом об'єднання промартілей «Червоний промінь» і «Червоний чоботар».
Провадиться значна робота що­до поліпшення житлових умов, ма­теріального становища і медичного обслуговування населення.
Тільки в 1959-1965 рр. на кош­ти держави в Красному Лимані зда­но в експлуатацію житлової площі набагато більше, ніж за попередні 40 років. У мікрорайоні Південному за сучасними проектами побу­довано гарні приміщення школи-інтернату і середньої школи № 4, будинку побуту; відкрилося ательє ремонту телевізорів. За темпами будівництва жител та інших соціально-побутових об'єктів Красний Лиман не поступається таким вели­ким містам області, як Донецьк і Артемівськ.
Тепер у Красному Лимані 150 вулиць (у дореволюційний час їх було тільки дві). Порівняно з до­воєнним часом у місті втроє більше заасфальтовано і забруковано ву­лиць, вдвоє більше - тротуарів, у 4 рази зросла площа зелених наса­джень, майже вп'ятеро - водопровідна мережа, яка тепер становить близько 11 тис. метрів. Місто пов­ністю електрифіковано. Майже в кожному будинку є телевізори. За допомогою громадськості закладено нові сквери, площу Слави, прос­пект ім. В. Ніколаєвої-Терешкової. В мікрорайоні «Центральному» на площі ім. В. І. Леніна встановлено пам'ятник Іллічу.Красний Лиман - cучасна карта