Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Красноармійськ

живцем закопали в землю. За неповними даними, в районі було замордовано і розстріляно близько 1,5 тис. чоловік.
Боротьбу гришинців проти білогвардійців очолила підпільна партійна
організа­цій. 4 червня 1919 року бюро Донецького губвиконкому послало в Гришииський ра­йон для організації підпільної роботи Л. Смолякова, а згодом Зафронтбюро ЦК КП(6)У відрядило сюди ще групу товаришів. Багато гришинських залізничників, шахтарів, селян, які мужньо відстоювали селище від ворога, пізніше боролися проти денікінців на фронтах громадянської війни. Комісаром бронепоїзда ім. Ворошилова, а згодом «Червоного кавалериста» був слюсар гришинського паровозного депо кому­ніст І. І. Квиленко. Через деякий час він став комісаром кавалерійської школи Пер­шої Кінної армії.
З0 грудня 1919 року Гришине визволила від денікінців 8-а Червонопрапорна кавалерійська дивізія Червоного козацтва. Відразу ж після вигнання білогвардійців політвідділ цієї дивізії утворив Гришинський ревком у складі Малахова, А. П. Семененка та С. Г. Кузнецова. У зв'язку з тим, що Малахов виїхав на фронт, 10 січня 1920 року Донецький губревком затвердив головою ревкому В. К. Широкова. Гришинський ревком керував діяльністю і волосних ревкомів. У березні 1920 року він передав свої повноваження районній Раді робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
15 січня 1920 року на зборах комуністів Гришиного було обрано тимчасовий ра­йонний партійний комітет, а 13 лютого на районній партконференції -постійний рай­ком КП(б)У. Член райкому, голова Гришинського відділення Всеукраїнської надзви­чайної комісії, член партії з 1904 року М. В. Боровий на IV конференції КП(б)У був обраний делегатом IX з'їзду РКП(б). На 20 лютого 1920 року Гришинська район­на партійна організація об'єднувала 16 комуністичних осередків і налічувала 360 чле­нів партії. До 1 вересня 1920 року кількість комуністів збільшилася до 437. Первин­них осередків стало 26 (9 рудникових, 11 сільських, 3 міські і 3 військові). Виходила районна газета «Червона біднота», а також бюлетень РАТАУ. Секретарем райкому КП(б)У з квітня 1920 року був П. Ф. Масленко, а з червня - М. Б. Равич.
Партійна організація району мобілізувала трудящих на відбудову зруйнованого господарства. З0 січня 1920 року загальні партійні збори прийняли рішення, що зо­бов'язувало всіх комуністів та співчуваючих щосуботи після 2-ї години виходити на господарські роботи. У суботнику 20 серпня 1920 року взяло участь 86 чоловік, в т. ч. 56 комуністів. Вони навантажили 12 вагонів рейок і розвантажили 10 вагонів лісу. Під час вседонецького недільника в жовтні 1920 року гришинські шахтарі ви­дали на-гора 14 614 пудів вугілля. Протягом вересня-жовтня 1920 року в районі було проведено 7 суботників, на яких працювали 1384 чоловіка.
Велику і складну роботу проводили комуністи на селах. У січні 1920 року Гри­шинський ревком і продком 13-ї армії відрядили у села продовольчих агентів для обліку запасів хліба та фуражу. В липні - серпні в районі на продроботу мобілізу­вали ще 35 чоловік. З0 червня районна партійна конференція ухвалила якнайшвидше провести вибори комітетів незаможних селян. Уже на 1 серпня в районі утворилося 44 КНС. 10 жовтня їх було 54, а на 10 листопада - 115. КНС взяли на облік весь урожай, допомогли скосити посіви, відведені вдовам і сім'ям червоно армійців. 29 серпня 1920 року відбувся І районний з'їзд комітетів незаможних селян, делегати якого зобов'язалися повністю виконати продрозверстку. Велику допомогу кому­ністам подавала районна комсомольська організація, створена в 1919 році. 15 січня 1920 року на загальних зборах районної парторганізації затверджено організаційний комітет комсомолу, а 14 березня - бюро повітового комітету. Очолював Гришинський райком та повітком ЛКСМУ М. О. Кудрявцев. У червні 1920 року комсо­мольська організація району налічувала 200 чоловік, об'єднаних у 11 осередках. Створювалися комсомольські осередки і в селах. З ініціативи політосвітнього відділу комітету комсомолу було відкрито кілька клубів, лікнепів, бібліотеку-читальню, організовано читання лекцій. Успішно пройшли районні конференції молоді культосвітніх працівників, безпартійних жінок-робітниць. Було також проведено тижні допомоги сім'ям червоноармійців, організовано збирання коштів на користь поранених червоноармійців. Тільки у Гришиному і на двох рудниках зібрали 549 484 карбованці.
Вся політична та господарська робота проводилася в умовах, коли країна ще боролася з інтервентами та білогвардійцями. 8 вересня 1920 року було оголошено запис добровольців на боротьбу проти Врангеля. За перші ж два дні записалося 62 чоловіка, з них майже половина - комуністи. У 1920-1921 pp. в районі лютували махновські банди. Вони розстріляли і замучили багато сотень людей. Тільки 758 пар­тійних та радянських працівників було вбито в районі. На допомогу трудящим для боротьби з бандитизмом направлялися червоиоармїйські частини. У червні 1921 року з незаможних селян сформувався добровільний кавалерійський ескадрон. На осінь 1921 року куркульські банди було ліквідовано.Красноармійськ - cучасна карта