Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Красноармійськ

Керуючись Квітневими тезами В. І. Леніна, гришинські більшовики не тільки п норювали на всіх рудниках району Ради робітничих депутатів і в селах - Ради
селянських депутатів, а й розгорнули боротьбу за завоювання більшості в Радах. При Гришинській районній Раді було організовано селянську секцію. 11 травня районна Рада прийняла рішення збільшити кількість депутатів від робітників місце­вих рудників, а 22 травня - об'єднати районну Раду робітничих депутатів із щойно створеною Радою селянських депутатів. Об'єднана Рада робітничих і селянських депутатів утворила в червні комісію для організації робітничого контролю на руд­никах району. В липні Рада прийняла рішення послати в села депутатів для прове­дення мітингів, мета яких - довести селянам, що в особі робітників вони мають на­дійного захисника їхніх інтересів. 5 липня вона ухвалила постанову про створення на всіх рудниках профспілкових організацій. Районне правління спілки гірників очолили комуністи. Профспілкові осередки разом з контрольними комісіями встановлювали робітничий контроль над виробництвом. З червня 1917 року вийшло кілька номерів газети «Известия Гришинского Совета рабочих и крестьянских депутатов». Проте через засилля есеро-меншовицької більшості в Гришинській Раді, не всі її рішення здійснювалися. 25 червня 1917 року в надісланій І Всеросійському з'їзду Рад телеграмі Рада по суті висловила довір'я Тимчасовому урядові. Не засудила вона й розстрілу мирної демонстрації трудящих 4 липня 1917 року в Петрограді.
У липні 1917 року більшовики Гришиного вийшли з об'єднаної соціал-демократичної організації і створили свою, самостійну, більшовицьку. Під їх впливом і під тиском робітників 29 серпня 1917 року Рада після гострих дебатів, більшістю голо­сів прийняла рішення виступити проти контрреволюційного корніловського заколоту. Центральний штаб Червоної гвардії Юзівки надіслав у Гришине телеграму, в якій вказувалося на необхідність провести серед широких трудящих мас запис до Черво­ної гвардії. Телеграму було одержано 6 вересня 1917 року. Під керівництвом гришинських більшовиків на рудниках району і в селищі з числа передових робітників почали створюватися бойові червоногвардійські загони.
Боротьба між більшовиками і угодовцями розгорілася під час виборів делегата на II Всеросійський з'їзд Рад, які відбулися 20 жовтня 1917 року. На з'їзд було по­слано двох - члена РСДРП з 1903 року, більшовика, учасника першої російської революції Е. М. Медне і есера П. А. Бродського. За дорученням Ради вони вима­гали на з'їзді негайного встановлення на місцях влади Рад. 5 листопада Е. М. Медне та П. А. Бродський на засіданні Гришинської Ради доповіли про рішення з'їзду. На цьому ж засіданні було ухвалено надрукувати Ленінські декрети, розіслати їх по рудниках та селах і роз'яснити широким масам.
Радянська влада в Гришиному і в районі встановлювалась у запеклій боротьбі з есерами та меншовиками, що тривала понад місяць. Але трудящі маси пішли за більшовиками, які на початку грудня 1917 року одержали більшість в місцевій Раді і очолили її. 10 грудня більшовик А. Л. Бєленький виступив на III обласній конфе­ренції РСДРП(б) і розповів про роботу, яка проводилась Радами в селах і серед робітників. З 12 тис. вуглекопів району на той час 2 тис. були більшовиками і близько 2-3 тис.- членами профспілки. У січні 1918 року в Гришиному створено районний комітет партії більшовиків на чолі з П. ф. Масленком. Під керівництвом райкому формувалися червоногвардійські загони для відсічі каледінцям. 5 січня 1918 року Гришинська районна Рада на пропозицію члена ЦВРК Донбасу більшовика В. Хількова створила військово-революційний комітет, до складу якою ввійшли більшовики Г. Т. Таран, П. І. Казанков та ін. Залізничники 25 січня 1918 року створили свій т. зв. транспортний ревком.
Районний ревком і Рада провели значну роботу щодо мобілізації трудящих на боротьбу проти Центральної ради і каледінських військ, здійснення перших соціалістичних перетворень. Вони запровадили робітничий контроль на рудниках і приступили до їх націоналізації, послали своїх комісарів у Гришинське відділення комерційного банку, а також на транспорт і рудники. 20-21 січня 1918 року Рада провела нараду депутатів, членів рудникових і заводських комітетів та контрольних комісій, на якій обговорювалося питання про економічне становище в районі. Тоді ж було створено Гришинський раднаргосп. 23 січня 1918 року ви­конком районної Ради запропонував місцевим Радам створити економічні ради для контролю над виробництвом і розподілом продовольства. Головну увагу Рада і раднаргосп приділяли налагоджен­ню роботи підприємств, зміцненню трудової дисципліни, забезпеченню трудящих продовольством, постачанню для рудників кріпильного лісу.
Під керівництвом районної Ради встановлювалася Радянська влада і в селах. У грудні 1917 року гришинські червоногвардійці придушили куркульські заворушення в районі, допомогли селянам відібрати у поміщиків землю і поділити її між собою. 22 січня 1918 року виконком Ради звернувся до селян


Красноармійськ - cучасна карта