Пошук від
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Історичний інтернет-довідник
Історичний інтернет-довідник
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ


Ясинувата

звання ударника комуністичної праці брало участь 2401 чоло­вік. Одній з перших це звання було присвоєне комсомольсько-молодіжній бригаді слюсарів-складальників, очолюваній І. Марченком. Під керівництвом
партійних і профспілкових організацій на підприємствах створюються громадські конструктор­ські бюро, бригади раціоналізаторів і новаторів виробництва. За 1965 рік на машино­будівному заводі було подано 683 раціоналізаторські пропозиції. Раціоналізатори й винахідники вагонного депо в 1963 році створили напівавтоматичну конвейєрну лінію для ремонту контейнерів, завдяки чому продуктивність праці зросла майже в 2 рази. На ВДНГ СРСР у 1964 році цей винахід одержав диплом 3-го ступеня. Його автори - І. Г. Рєпнін, М. В. Коломієць, Є. М. Коношенок, М. Д. Губенко (нині заслужений раціоналізатор УРСР), Д. Ф. Бєлой та В. Д. Вяхірев - були нагороджені малими золотими медалями.
Завдяки механізації основних процесів виробництва і вдосконаленню технології, випуск промислової продукції міста набагато збільшився. На одне з великих під­приємств країни перетворився Ясинуватський машинобудівний завод. Машини з маркоюцього заводу працюють не тільки в нашій країні, але й на гірничих підприємствах Польщі, Чехословаччини, НДР, Канади, Японії та інших країн. За успіхи, досягнуті у виконанні семирічного плану, велика група робітників і службовців заводу удос­тоєна урядових нагород, в т. ч. слюсар-складальник М. А. Сопін - ордена Леніна.
Новими трудовими подвигами відгукнулися трудящі Ясинуватої на рішення XXIII з'їзду КПРС. Складач поїздів станції комуніст І. П. Одиниця зобов'язався
щозміни формувати 2-3 поїзди понад норму, а за п'ятирічку сформувати 850 надпланових маршрутів. Почин його був підтриманий іншими складачами станції, а також усієї Донецької залізниці, які включилися у змагання за гідну зустріч 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Високих трудових успіхів у ювілейному змаганні добилася колона локомотивного депо, очолювана комуністом Д. Р. Дьоміним, делегатом XXIII з'їзду КПРС. Тепер - це колона ім. 50-річчя Ве­ликої Жовтневої соціалістичної революції. Д. Р. Дьомін удостоєний ордена Леніна. За успіхи в змаганні колектив ясинуватського відділку залізниць нагороджений грамотою і пам'ятним Червоним прапором ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС. Почесне звання колективів ім. 50-річчя Ве­ликої Жовтневої соціалістичної революції здобули також 8 бригад машинобудів­ного заводу.
З 1968 року трудящі міста включилися у змагання за гідну зустріч 100-річчя з дня народження В. І. Леніна. Протягом третього кварталу того ж року робітники вагонного депо скоротили час ремонту вагонів до 22,8 години при нормі 24, а профі­лактичного - до 7 годин при нормі 14. Передовий метод ремонту вагонів узагаль­нено Міністерством шляхів СРСР і рекомендовано для впровадження на всіх дорогах. Вагоноремонтники першими на Донецькій залізниці обладнали цех ремонту букс з роликовими підшипниками, механізувавши і автоматизувавши всі процеси монтажу букс і промивання підшипників. Це нововведення більш як на 40 проц. скоротило час демонтажу і прискорило випуск з ремонту роликових пар. Колектив вагонного депо нагороджений Ленінською ювілейною почесною грамотою Центрального Комі­тету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС.
Партійна організація міста, яка налічує в своїх рядах понад 2,5 тис. комуністів, веде важливу роботу щодо виховання трудящих, дбає про підвищення їх професій­ного і культурного рівня, прищеплює високі якості людини комуністичного суспіль­ства. Надійнрім помічником партійних організацій у справі виховання молоді є ком­сомольці. У 54 первинних комсомольських організаціях налічується понад 4 тис. юна­ків і дівчат. Вожаками багатьох комсомольських організацій обрано молодих кому­ністів, вихованих комсомолом. Так, секретарем комсомольської організації п'ятої дистанції сигналізації і зв'язку - однієї з кращих у місті - обрали старшого інженера комуніста О. І. Водолазова. Велику роботу щодо підготовки гідної зустрічі Ленінського ювілею розгорнула міська Рада депутатів трудящих, у складі якої 74 робітника і 40 службовців. У тісному контакті з партійними, профспілковими і комсомольськими організаціями підприємств та установ виконком Ради розробив план заходів, спрямованих на посилення політико-виховної роботи серед населення, на поліпшення побутових умов трудящих. Значну допомогу у впорядкуванні міста подають створені на громадських засадах ради 8 мікрорайонів, квартальні й вуличні комітети, що спираються у своїй діяльності на широкий актив трудящих.
У післявоєнні роки великі зміни сталися і в зовнішньому вигляді міс­та. Щороку в Ясинуватій зводиться понад 100 будинків. Розширилось і впорядковується соцмістечко машинобудівників. За останнє десятиріччя громадський житловий фонд зріс більш як у 10 разів. Розширюється мережа водопроводу й каналізації. Вулиці забудовуються 3-5-поверховими будинками, озеленюються. Загальна площа зелених насаджень досягає 214


Ясинувата - cучасна карта