Пошук від
Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Історичний інтернет-довідник
Історичний інтернет-довідник
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ


Харцизьк

В Харцизьку споруджено пам'ятники В. І. Леніну та Н. К. Круцській. Мону­менти й обеліски встановлено і на могилах воїнів, які загинули при визволенні міста від фашистських загарбників.
На 12 підприємствах Харцизька - 7 заводах (сталедротовоканатному, трубному, «Армліті», машинобудівному, металовиробів, харчоконцентратів, хлібозаводі), у З будуправліннях, на залізничному вузлі, на автобазі, міськпобуткомбінаті, а та­кож у 120 інших організаціях та установах працює понад 29 тис. робітників та службовців.
Зростає їх трудова і політична активність. Заслуженою повагою земляків користуються волочильник сталедротовоканатного заводу, член бюро Харцизького міськкому КП України О. М. Пруссов, майстер зварювального цеху трубного заводу, м.ієн Донецького обкому КП України В. М. Князєв, Герой Соціалістичної Праці М.Т. Гуляєв (у минулому начальник шахти № 35-35-біс тресту «Жовтеньвугілля»), заслужені вчительки школи Української РСР Т. 3. Фіногенова і Т. Г. Берендєєва, лікар Харцизької міської лікарні, учасниця Великої Вітчизняної війни, майор ме­дичної служби О. В. Боботкіна і ще багато інших, хто своєю самовідданою працею вносить гідний вклад у справу комуністичного будівництва.
Багато вихідців з робітничих сімей Харцизька працюють тепер в інших містах країни. Серед них колишній токар трубного заводу, член партії з 1919 року С. А. Злуміцин - нині професор, завідуючий кафедрою фізики Харківського інженерно-економічного інституту; один з комсомольських секретарів у Харцизьку М, А. Овсянников - завідуючий кафедрою в Одеському інституті харчової промисловості, О. І. Струєв, який був у 1936 році головою виконкому Харцизької райради,- міністр торгівлі СРСР. Син коваля, комсомолець з 1920 року, С. Ф. Немшилов став доктором медичних наук, завідує кафедрою Казанського медичного інституту. Колишній сек­ретар комсомольського бюро трубного заводу (1925 рік) І. А. Яхненко служив на флоті, брав участь у боях з фашистами в Іспанії. Під час Великої Вітчизняної війни був учасником оборони Ленінграда. Тепер - контр-адмірал Військово-Морського Флоту.
До Харцизької міської Ради 16 березня 1969 року обрано 350 кращих людей міста. Серед них передовики виробництва, активні громадські працівники: кранівни­ця трубного заводу 3. А. Шилова, токар заводу «Армліт» О. І. Морозов,толова громадської Ради мікрорайону С. X. Клинчук та багато інших. Депутатами Донецької обласної Ради обрані: бригадир наскрізної комплексної бригади робітників очис­ного вибою шахти «Комуніст-Нова» Ю. М. Калмик, робітниця сталедротовоканат­ного заводу О. Є. Калашникова, чергова підстанції трубного заводу Г. Ф. Шерашова, ііачальник Донецької залізниці В. В. Приклонський.
У розв'язанні господарських, політичних і культурно-побутових питань беруть участь сотні трудящих міста. Активну роботу провадять громадські селищні Ради, ради при домоуправліннях, ради виробничих бригад, ради пенсіонерів, суди робіт­ничої честі, бібліотеки на громадських засадах, громадські парткабінети і методичні ради при них, громадські бюро технічного нормування та бюро економічного аналізу на підприємствах, профспілкові комісії, батьківські ради в школах, добровільні народні дружини, комсомольські та піонерські пости й штаби, лекторські групи, робсількорівські пости п'ятирічки та ін. На всіх підприємствах та в установах міста створено групи й пости народного контролю.
Партійна організація Харцизька налічує 6724 комуністи, що об'єднані в 125 первинних парторганізаціях, безпосередньо в місті налічується 55 організацій (2880 ко­муністів). Найбільші з них - на сталедротовоканатному заводі (658 членів партії)
і на трубному (379). Комуністи Харцизька представляли міську партійну організа­цію на з'їздах КПРС і КП України. Так, фрезерувальниця трубного заводу К. Т. Попкова була делегатом XXII з їзду КПРС, а зварник цього заводу П. П. Костиря, волочильник сталедротовоканатного заводу О. М. Пруссов і перший секретар міськ­кому партії П. І. Цибулька брали участь в роботі XXIII з'їзду КП України.
Партійні організації міста приділяють велику увагу масово-політичній роботі серед населення, вихованню нової людини, формуванню марксистсько-ленінського світогляду у трудящих та молоді. Майже 100 гуртків, політшкіл і теоретичних семі­нарів партійної і комсомольської освіти, а також філіал Макіївського університету марксизму-ленінізму відвідують понад 2500 комуністів, близько 1000 комсомольців і 300 безпартійних робітників, службовців і молоді.
На підприємствах міста провадяться конференції, присвячені найважливішим проблемам марксистсько-ленінської теорії, політики нашої партії, економіки, поліпшенню організації господарства, технічному прогресу. Живе слово партії несуть у маси близько 1000 агітаторів та політінформаторів, понад 400 лекторів міського відділення товариства «Знання».Харцизьк - cучасна карта